03 Dec 2023 - CONCERT IN SOFIA, BULGARIA

https://www.eventim.bg/bg/bileti/vasko-vassilev-christmas-special-sofiya-joy-station-1377867/performance.html